Garantia de seguretat

Selecció del projecte

L’equip inversor recopila i extreu projectes d’alta qualitat

Seguretat tecnològica

Basat en la plataforma de desenvolupament independent d’Aliyun, xifreu la transmissió HTTPS. Emmagatzematge xifrat d’informació confidencial

Fons de poder

Unitat membre de China Investment Alliance, unitat honorària de China Investment Strength, unitat d’ajuda al creixement de les petites i mitjanes empreses xineses, membre de la llar d’inversors cinematogràfics

Seguretat de la informació

La informació de registre d’inversors, la informació de negociació de comptes i altra informació es xifraran i no seran robades pels delinqüents. Mai revelarem la informació del vostre compte ni la vostra informació bancària a cap tercer de cap manera.